Cenovnik

DENTAL LAZAREVIĆ

Usluga Cena
Pregled
2.000,00 RSD
Stomatološki nalaz
4.000,00 RSD
Uklanjanje čvrstih i mekih naslaga
3.000.00 RSD
Cementna plomba
1.000.00 RSD
Kompozitna plomba – jedna površina
3.000.00 RSD
Kompozitna plomba – dve površine
3.500,00 RSD
Kompozitna plomba – tri površine
4.000,00 RSD
Kompozitna nadogradnja sa fiberglas kočićem
5.000,00 RSD
Lečenje dubokog karijesa
1.500,00 RSD
Interseansno lečenje zuba
1.000,00 RSD
Lečenje zuba vitalnom metodom
2.000,00 RSD
Lečenje zuba mortalnom metodom
1.500,00 RSD
Lečenje gangrene
2.000,00 RSD
Punjenje jednokanalnog zuba
3.000,00 RSD
Punjenje višekanalnog zuba
5.000,00 RSD
Peskiranje zuba
5.000,00 RSD
Uklanjanje starog punjenja po kanalu
1.500,00 RSD
Brušenje zuba po zubu
7.000,00 RSD
Metalokeramička kruna po zubu
14.500,00 RSD
Bezmetalokeramička kruna po zubu
28.000,00 RSD
Livena nadogradnja
4.000,00 RSD
Fiberglas nadogradnja
6.000,00 RSD
Akrilatna totalna proteza
41.000,00 RSD
Akrilatna parijalna proteza
30.000,00 RSD
Skeletirana proteza
48.000,00 RSD
Skeletirana proteza sa atečmenima
60.000,00 RSD
Podlagnje proteze
6.000,00 RSD
Reparatura proteze
4.000,00 RSD
Vađenje zuba
2.500,00 RSD
Komplikovano vađenje zuba
5.000,00 RSD
Vađenje impaktiranog zuba
15.000,00 RSD
Hirurško vađenje zuba
8.000,00 RSD
Lečenje alveolita po seansi
2.000,00 RSD
Apikotomija
15.000,00 RSD
Frenektomija
9.000,00 RSD
Nivelacija grebena
14.000,00 RSD
Ugradnja koštanih zametaka
12.000,00 RSD
Hirurška incizija zuba
1.000,00 RSD
Hirurško lečenje parodontopatije
6.000,00 RSD
Implanti
61.000,00 RSD
Dečija mobilna proteza
32.000,00 RSD
Fiksni ortodontski aparat
90.000,00 RSD
Privremena kruna
4.000,00 RSD