Dečja stomatologija

STOMATOLOG VIDIKOVAC

dr – Dejan – Lazarević

Stomatolog

Zakaži – pozivom

Dečija i preventivna stomatologija – Briga o zdravlju zuba počinje sa nicanjem prvih mlečnih zuba, preporučuje se već sa 12 meseci prva poseta stomatologu, kada treba edukovati roditelje o pravilnoj higijeni zuba kod dece. Najčešće oboljenje zuba kod dece je karijes, koji nastaje zbog loših navika , ishrane bogate šećerima, neadekvatnog održavanja higijene, otežanog održavanja higijene…Karijes na mlečnim zubima je oboljenje koje treba da bude sanirano, u suprotnom može doći do njegovog napredovanja do pulpe ( živca). Nesanirani mlečni zubi mogu prestavljati izvor infekcije za  stalne zube koji se nalaze u kosti ispod mlečnih zuba.

Prvi stalni zub koji niče kod dece, oko šeste godine, je prvi molar, odnosno „šestica“ , najčešće  prvo donje. Mera prevencije kod ovih zuba je zalivanje fisura ,koja smanjuje mogućnost pojave karijesa na karijes predilekcionim mestima i na taj način produžavamo vreme intaktnosti zuba.