Oralna hirurgija

STOMATOLOG VIDIKOVAC

dr – Dejan – Lazarević

Stomatolog

Zakaži – pozivom

Oralna hirurgija prestavlja niz hirurških zahvata na mekim i tvrdim tkivima usne duplje. Tu spadaju : vađenje zuba, kada nije moguće njihovo konzervativno zbrinjavanje (lečenjem kanala i plombom ) i kada na osnovu kliničkog pregleda postoji indikacija za njihovo vađenje, neizniklni zubi i zubi koji nemaju eruptivnu moć( najčešće je to slučaj sa trećim molarima, odnosno umnjacima). Prilikom vađenja pojedinih zuba može doći do uspostavljanja komunikacije sa sinusom, pa je neophodno što pre zatvoriti oroantralnu komunikaciju adekvatnom hirurškom metodom zatvaranja sinusa. U oralno-hirurške intervencije takođe spadaju uklanjanje granuloma, cista, koje se najčešće dijagnostikuju Rtg snimkom i imaju izgled kao loptasta rasvetljenja.

Preprotetska hirurgija predstavlja pripremu tkiva usne duplje u cilju boljeg prihvatanje retencionih i stabilizacionih elemenata buduće protetske nadoknade.