Stomatološka protetika

STOMATOLOG VIDIKOVAC

dr – Dejan – Lazarević

Stomatolog

Zakaži – pozivom

Stomatološka protetika predstavlja granu stomatologije koja se prevashodno bavi nadoknadnom izgubljenih zuba usne duplje. Izgubljenje zube zamenjuju protetske nadoknade koje mogu biti fiksne i mobilne.Fiksne nadonade se ne vade iz usta, a u zavisnosti od toga koliko zuba nedostaje ,nadokade mogu biti krunice (kada nedostaju pojedinačni zubi) ili mostovi (kada nedostaje veći broj zuba u nizu). Materijali od kojih se izrađuju krunice i mostovi su legure metala na koji se nanosi visko kvalitetna keramika, a oblik i boja im se podešavaju individualno, u skladu sa ostalim zubima. Danas se koriste nove tehnologije i materijali, kao što je bezmetalna keramika, čiju osnovu čini cirkonijum koja svojim kvalitetom i estetskim osobinama zadovoljava visoke kriterijume u stomatološkoj praksi.

Sa druge strane mobilne tj, pokretne nadoknade, poznatije kao proteze, mogu biti totalne (kada nedostaju svi zubi u vilici) ili parcijalne (kada nedostaje nekoliko zuba) . Parcijalne proteze mogu biti, parcijalne pločaste, izrađene od akrilata, koje predstavljaju privremeno rešenje krezubosti i mogu biti, parcijalne skeletirane, čiju osnovu čini metalni skelet, koje predstavljaju dugoročnije rešenje krezubosti pacijenta.